Подхранване на пшеницата, задължително след извеждане на борбата с плевелите

Торенето и борбата с плевелите със сигурност са независими от технологична гледна точка, но двете са агрономично свързани, ако азотът се прилага върху заплевелени посеви, тове е от полза, както за културата така и за плевелите.

За да се гарантира максимален добив и да се оптимизира ефективността на хербицидите, е важно борбата с плевелите да се извежда преди или в дните след първото азотно торене. Ранната борба запазва реколтата като възпрепятства появата на конкуренция между културата и плевели, и оптимизира ефективността от торенето. Освен това тя е по-ефективна, защото плевелите са по-млади и не са достигнали до фаза семенене. Във всеки случай интервала между двете операции не трябва да бъде по-голям от две седници, особенно ако есента не е извършвана борба с плевелите.

Периодът за борба с плевелите е от съществено значение за добрата ефективност. По този начин ранната борба с тях (по време на първото торене) е най-ефективна. Есенната борба с плевелите има по-малка ефективност (90-93%) спрямо пролетната. Тази ефективност, обаче, показва по-добри резултати от подхранването. Освен това е важно да се отбележи, че есенната борва, не компрометира добива, защото освобождава рано посева от конкурентна растителност. Практиката торене и след това извеждане на борба с плевелите намалява добива с около 130 кг./дка в сравнение с борбата изведена преди или по време на първото подхранване.

Освен факта „семенене“, най-важното нещо, което трябва да запомним, е че ранната борба (през есента или рано след зимата) с конвенционалната флора е технически най-благоприятно за запазване на потенциала на културата. Все пак внимавайте с нетипичната плевелна растителност, която може да поникне по-късно (див овес, паламида и др.), те изискват специфична третиране.

В ситуация на силно заплевеляване, не чакайте така наречените „идеални“ условия, защото съществува опастност плевелите да прорастнат и борбата да бъде не ефективна. Насочете третиранията срещу младата плевелна растителност!

Адаптирайте стратегията за борба с плевелите според нежеланата растителност.

В ситуация на тежки нашественици (райграс, лисича опашка и др.) е от съществено значение борбата срещу тях да се извежда, както през есента така и след зимата. Изборът на продукт за растителна защита, който да се използва след зимата е свързан с този използван през есента.

В ситуация на поява и бързо развитие на двусемеделни плевели (ефимери и многогодишни коренищни и издънкови) се препоръчва борба след зимата. Трябва да се внимава и да се използват хербициди в оптимални дози според вида плевели.

Преди всичко за извеждане на ефективна борба срещу плевелите е от съществено значение познаването на тяхната биология – кога поникват, коя е най-чувствителната им фаза за извеждане на борба с тях. От съществено значение е и хербицида, който се използва – какви плевели контролира, в кои фази на развитие на плевелите се прилага, минимални температури на приложение.