Топ 12 съвета за интегрирано управление на плевелите

Хербицидите са станали много важни за борбата с плевелите. Честата и многократна употреба на една и съща хербицидна група постепенно доведе до развитие на устойчивост на плевелите до степен, че тази устойчивост се е превърнала в сериозен проблем за много фермери.

Когато устойчивостта към хербициди е относително малък проблем, производителите са склонни да обърнат по-малко внимание на управлението му, отколкото би трябвало. След като резистентността започне да засяга икономически важен плевел или основен хербицид използван в стопанството, тогава фермерите обръщат повече внимание на номера на групата на хербицида на етикета. В Канада производителите, които последователно са използвали най-добрите интегрирани практики за управление на плевелите, имат по-малко проблеми с устойчивостта на хербицидите към плевелите в фермата. Това, което тези земеделски производители правят по различен начин, за да избегнат развитието на устойчивост на плевелите в сравнение с другите земеделци, е че се опитват да комбинират химически, културни, механични, биологични и други практики в проактивна система на отглеждане, за да постигнат устойчиво земеделско производство.

1. Разберете начина на действие и употребата на хербицида според МОА групата, към която пренадлежи.

За всеки хербицид, използван във вашата ферма трябва да се уверите, че сте на ясно и разбирате начина на действие. Това е начинът, по който хербицидът контролира чувствителните плевели. По-конкретно, това е как хербицидът влияе върху растителният процес – кой биологичен процес или ензим се прекъсва в растението и как това влияе върху нормалния растеж и развитието на растението. В някои случаи начинът на действие може да бъде общо описание на симптомите на нарастване, наблюдавани върху чувствителни плевели. Всеки начин на действие има уникален номер на групата на хербицида.

Просто сменящите се активни вещества на хербицидите не са достатъчни, за да се предотврати развитието на резистентност. Въртящите се хербициди въз основата им на действие е необходимо, за да се предотврати или забави развитието на устойчиви плевели.

Сменящите се активни вещества на хербицидите, не означава смяна на търговската марка. Продукти с различни имена или от различни фирми могат да имат еднакъв начин на действие и идентична МОА група. Трябва да се внимава при смяната на хербицидите да не се окаже, че се прилага такъв със същия спектър на действие. Различни хербициди с едина и съща химична група може да не контролират едни и същи плевели. Препаратите за растителна защита могат да бъдат и комбинация от различни групи или регистрирани резервоарни комбинации, които им позволяват да контролират по-широк кръг от плевели. Ако комбинацията от хербициди е от една и съща група, многократната и честата им употреба може да доведе до повишен риск от резистентност.

2. Оценка на плевелите във всички полета.

Идентифицирайте всички плевели, присъстващи във вашата ферма. За всяко отделно поле преценете кои плевели присъстват и каква е тяхната относителна плътност. Определете биологията и жизнения цикъл на всеки плевел – едногодишни, двугодишни, многогодишни и пр.

Установени ли са устойчиви на хербициди плевели в някое от вашите полета? Ако е така определете номера на групата на резистентност и отбележете всички хербициди с този номер на група, за да сте сигурни, че употребата им е ограничена.

3. Оценете рисковите хербициди във вашата ферма.

За всяко поле определете броя на приложенията на всяка група хербициди през последните 10 години (или повече, ако имате добри данни за полето).

Определете всички хербициди, които са били често или прекалено използвани във вашата ферма.

Разработете план за избягване на често и прекомерно използване на хербициди в бъдеще.

4. Сеитбообращение.

Използвайте поне четиригодишно сеитбообръщение, включете зърнени, маслодайни и бобови култури, за да нарушите растежа и жизнения цикъл на плевелите. По-разнообразната ротация позволява да се използва по-широк кръг от хербицидни групи.

Засяването на зимна или пролетна пшеница (или други зимни култури) с различен жизнен цикъл в разнообразие в сеитбооборот помага за нарушаването на жизнения цикъл на плевелите и следователно може да помогне при борбата с плевелите. Имайте в предвид, че едногодишните житни плевели могат да се превърнат в по-голям проблем, ако честотата на зимните култури в сеитбооборота се увеличи.

Дългосрочните сеитбообращения, които включват едногодишни култури и многогодишни фуражни култури в сеитбообращението са идеални. Фуражните растения са отлични за борба с плевелите и прекъсване на жизнения цикъл на плевелите. Фуражните култури са полезни за подобряване качеството на почвата и образуване на органични вечества. В идеалния случай, непрекъснатото изрязване на плевелите е най-доброто за ефективна борба с тях.

5. Източници на семена.

Осигуряването на чисти семена без такива на плевели е много важно за предотвратяването на вноса на нови видове плевели в фермата. Използването на сертифицирани семена е най-добрия подход. Проверете сертификата на анализа, който показва наличните плевелни семена. Използването на висококачествени семена е от значение. Тествайте семената за покълване и жизненост – закръглените семена често за по-енергични и конкурентни.

6. Посяване и засяване.

Посейте семената възможно най-рано, за да дадете на растението предимство пред плевелите.

Прегледайте нормите на сеитба за всяка култура. Помислете за преминаване към малко по-високи норми на зясяване, за да увеличите конкуренцията с плевелите. Също така обмислете използването на сеялка с възможно най-тясното междурение, колкото е разумно, за да бъдете по конкурентни с плевелите.

Посейте всяка култура възможно най-плитко за бързо покълване и поникване.  Сложете тор заедно със сеитбата, възможно най-близо до семената на безопасно растояние, за да осигурите лесен достъп на културата до хранителни вещества и да насърчите здравословния и енергичен растеж на растението.

7. Обработка на почвата.

Нулевата обработка на почвата ще сведе до минимум презасяване на плевелните семена, което е добре за борбата с плевелите. В ситуации, при които възниква значителен натиск от плевели, обработката на почвата може да е подходяща борба с плевелите, но винаги имайте предвид важността за опазване на почвата!

8. Ръчно плевене.

Ръчното премахване на плевелите може да бъде полезно за справяне с трудно контролирани плевели, особенно когато са разположени на хармани.

9. Ранно контролиране на плевелите с хербицид.

Обширните изследвания в Канада показват, че добивите от повечето култури се оптимизират, когато плевелите се отстраняват с хербицид по-рано в сравнение с по-късното.

10. Използвайте хербицидни смеси.

Хербицидните смеси са по-ефективни за забавяне развитието на резистентност към хербициди. И двата хербицида трябва да имат сходна устойчивост, за да контролират едни и същи плевели, но различен начин на действие.

11. Използване на устойчиви на хербициди култури.

Засяването на устойчиви на хербициди растения като рапица се е превърнало в обичайна техника за управление на житни и широколистни плевели устойчиви на група 1 и 2.

12. Управление на плевелите при пребиране на реколтата.

При прибиране на реколтата вземете необходимите мерки за предотвратяване разпространението на плевелните семена. Ефективно средсво е т. нар. Вагон за плява на Харингтън, който се монтира зад комбайна и унищожава плевелите.

Това са само някои от практиките, които трябва да имате предвид, за да подобрите интегрираното управление на плевелите във вашата ферма. Хербицидите ще продължат да бъдат доминиращият метод за борба с плевелите, но имайте предвид важността за предотвратяване внасянето на нови плевелни семена в полетата и различните културни практики, които можете да използвате за борба с плевелите. За да контролират устойчивостта на хербициди, фермерите трябва да използват възможно най-високи нива на интегрирано управление на плевелите.